Behoud is het nieuwe werven

Skills zijn op meer gebieden nuttig dan alleen voor het werven van nieuw talent. Het denken vanuit skills biedt ook voor het behoud van personeel enorme kansen. Bedrijven doen er veel aan om nieuwe medewerkers aan te trekken, maar zijn minder bezig met het talent dat de organisatie in de tussentijd verlaat. 

Naarmate de tekorten op de arbeidsmarkt in de afgelopen periode een structureler karakter kregen, neemt de aandacht voor het behoud van personeel gelukkig steeds meer toe.

Win-win voor werkgever en werknemer

Het wordt steeds moeilijker om nieuwe mensen van buiten het bedrijf aan te trekken. Interne mobiliteit – het doorstromen van medewerkers binnen het bedrijf – kan helpen bij het invullen van openstaande vacatures, maar kan ook bijdragen aan de betrokkenheid en groei van medewerkers. Gebrek aan kansen om te groeien is namelijk een belangrijke reden waarom werknemers organisaties verlaten. Een belangrijk voordeel van het behoud van mensen is dat de kosten op het gebied van recruitment omlaag kunnen, zodat er meer financiële ruimte ontstaat voor de ontwikkeling van de medewerkers. Het denken vanuit skills creëert daarmee een win-winsituatie voor iedereen.

Skilld biedt een basis voor jouw plan voor interne mobiliteit

Met een plan voor interne mobiliteit kan een werkgever optimaal gebruikmaken van de bestaande medewerkers, waardoor de afhankelijkheid van externe sollicitanten afneemt. Bovendien betekent interne mobiliteit behoud van talent, kennis en ervaring binnen de organisatie. Interne mobiliteit zorgt dat werknemers betrokken blijven, omdat ze weten dat ze de mogelijkheid hebben om te blijven groeien en nieuwe taken op zich te nemen die de organisatie vooruit helpen. De Skilld-tool biedt bedrijven op een gemakkelijke manier waardevolle inzichten op het gebied van interne mobiliteit.

Skilld geeft een boost aan interne mobiliteit

Een belangrijk onderdeel van een plan voor interne mobiliteit is kennis van de skills die je als organisatie al in huis hebt. Met behulp van het Skilld paspoort kunnen werknemers op een laagdrempelige en gebruiksvriendelijke manier inzicht krijgen in de professionele, ICT en soft skills die ze hebben en welke taken ze kunnen uitvoeren. Als medewerkers de organisatie vervolgens toegang geven tot hun Skilld paspoort, kan hun werkgever eenvoudig nagaan welke mogelijkheden de interne organisatie biedt om nieuw ontstane vacatures in te vullen.

Upskillen en reskillen van je medewerkers

Het vergroten van de vijver waarin een bedrijf kan zoeken, is slechts een deel van het verhaal. Inzicht in de skills van werknemers biedt ook mogelijkheden op het gebied van de ontwikkeling van medewerkers. Door medewerkers inzicht te geven in de skillsgap met andere functies of vacatures, krijgen medewerkers waardevolle input over ontwikkelkansen. Daarnaast veranderen functies ook van inhoud en wijzigen daarmee ook de benodigde skills. In plaats van nieuwe medewerkers aan te nemen, kunnen de zittende werknemers die vaardigheden aanleren of kennis verwerven, zodat zij naar een hoger niveau worden getild. Dit laatste wordt ook wel upskillen en reskillen genoemd.

Jobcarving

Tot slot nog een perspectief. Het inzicht in aangeboden en gevraagde skills kan ook een belangrijke rol spelen op het gebied van jobcarving. Bij een profiel dat in- en extern lastig te vinden is, kan worden nagegaan of de rol op te knippen is in algemene en specifieke functies. Vervolgens wordt dan niet gekeken naar kandidaten die alle skills bezitten, maar naar mensen die de skillsgap in de organisatie verkleinen.

Wil je meer weten over wat Skilld voor jouw organisatie kan betekenen op het gebied van interne mobiliteit, upskilling, reskilling en jobcarving vraag dan een demo gesprek aan. Dan kunnen we samen de mogelijkheden bekijken om jouw organisatie verder te helpen

Lees meer inzichten

Voor bedrijven

Disclaimer

Skilld streeft ernaar dat de informatie op deze website volledig, actueel en gebruikersvriendelijk is. Heeft u vragen over de website, tips of opmerkingen? Laat dat ons dan weten via onze contactgegevens.