Skilld één van de eerste testers van CompetentNL

Naast de pilotpartijen heeft Skilld de afgelopen maanden een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de (door)ontwikkeling van CompetentNL. Als winnaar van de landelijke challenge in het Startup in Residence Intergov innovatieprogramma uitgezet door het Ministerie van SZW heeft Skilld toegang gekregen tot de testversie van CompetentNL.

Binnen deze challenge hebben we onze Skilld-tool getest en verder doorontwikkeld. Een belangrijke voorwaarde binnen de challenge was dat de tool die binnen de challenge gebruikt werd gebaseerd moest zijn op CompetentNL.

Skilld ondersteunt initiatief CompetentNL

De ontwikkeling van CompetentNL maakt duidelijk dat het ontwikkelen van een gemeenschappelijke landelijke skillstaal geen sinecure is. We zijn dan ook blij met dit landelijke initiatief, zodat wij onze tijd dan kunnen focussen op het (door)ontwikkelen van de journeys van individuen en bedrijven om ‘skills te leren’ praten. Voor het slagen van CompetentNL is dat ook erg belangrijk, aangezien er een kritische massa nodig is om de transitie naar een skillsgerichte arbeidsmarkt te kunnen maken.

Wat is CompetentNL?

CompetentNL wordt een openbaar toegankelijke skillstaal voor alle partijen die actief zijn op de arbeidsmarkt en in het onderwijs. Op die manier spreken we dezelfde taal – verstaan we hetzelfde onder de beschrijving van een skill – en komt de skillsgerichte benadering van de arbeidsmarkt en betere matching van vraag en aanbod binnen handbereik.

Hoe werkt CompetentNL?

CompetentNL functioneert op basis van een hybride AI-systeem (een combinatie van expertkennis en artificiële intelligentie) dat relaties legt tussen alle skills, beroepen en opleidingen. CompetentNL blijft up to date doordat het automatisch nieuwe skills, synoniemen van skillsbeschrijvingen en context toevoegt.

Wie werken aan CompetentNL?

De Uitvoeringsorganisatie Werknemers Verzekeringen (UWV), Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werken samen aan de ontwikkeling van CompetentNL. Zij doen dit in opdracht van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Welke bijdrage hebben we geleverd?

Skilld heeft de afgelopen maanden een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de (door)ontwikkeling van CompetentNL. Onze feedback heeft inzicht gegeven in de bruikbaarheid, volledigheid en mogelijke tekortkomingen van de data. Daarnaast hebben we kunnen testen wat de meerwaarde van CompetentNL is voor Skilld en straks andere eindgebruikers.

Ervaringen met CompetentNL

Het kijkje in de keuken bij CompetentNL heeft ons enthousiast gemaakt over de mogelijkheden die CompetentNL straks gaat bieden. Natuurlijk zijn er altijd aandachtspunten en zal er nog meer tijd nodig zijn om met een eerste openbare versie van CompetentNL naar buiten te kunnen gaan. Voor bepaalde onderdelen, zoals de koppeling tussen beroepen en taken, ligt volgens ons in elk geval al een solide basis.

Doorkijk verdere gebruik CompetentNL binnen Skilld

Het is even de vraag wanneer welke onderdelen van CompetentNL live zullen gaan en we deze dus definitief kunnen gebruiken binnen onze Skilld-tool. Tot dat moment zullen we onze eigen skillstaal hanteren, die gebaseerd is op de ontologie van Textkernel en ESCO. Het voordeel van de vroegtijdige toegang is dat we een goed beeld hebben hoe CompetentNL er straks uit komt te zien, hetgeen het mogelijk maakt om onze technologie zo in te richten dat we CompetentNL straks bij livegang snel kunnen implementeren.

Lees meer inzichten

Voor bedrijven

Disclaimer

Skilld streeft ernaar dat de informatie op deze website volledig, actueel en gebruikersvriendelijk is. Heeft u vragen over de website, tips of opmerkingen? Laat dat ons dan weten via onze contactgegevens.